فرمانداری گرمساز
ENGLISH
جمعيت شهرستان بر اساس سرشماري سال 90
جمعيت شهرستان گرمسار در سال 1328 شمسي 28634 نفر بوده است در سال 1335 جمعيت شهرستان به حدوداً 40009 نفر رسيده است در سرشماري عمومي 1345 جمعيت اين شهرستان تعداد 35678 نفر بوده كه در سال 1355 به 43358 نفر افزايش يافته است از اين تعداد در مناطق روستايي 35801 نفر ساكن بوده و در مناطق شهري 7557 نفر ساكن بوده اند به عبارتي جمعيت روستايي در سرشماري سال 1355 تقريباً 5 برابر جمعيت شهري بوده اند .
در سرشماري عمومي سال 1365 جمعيت شهرستان گرمسار 58165 نفر ثبت شده از اين تعداد 28829 نفر در مناطق روستايي و 29264 نفر در مناطق شهري شهرستان ساكن بوده اند . اين امر نشانگر مهاجرت شديد جمعيت از روستاها به شهر مي باشد . همچنين در اين سرشماري جمعيت كل شهرستان نسبت به سرشماري قبل تقريباً 2 برابر شده است و بطور كل در بين سرشماري 1355 تا 1365 رشد جمعيت شهرستان گرمسار 58165 نفر ثبت شده از اين تعداد 28829 نفر در مناطق روستايي و 29264 نفر در مناطق شهري ساكن بوده اند . اين امر نشانگر مهاجرت شديد جمعيت از روستاها به شهر مي باشد همچنين در اين سرشماري جمعيت كل شهرستان نسبت به سرشماري قبل تقريباً 2 برابر شده است و بطور كلي در بين سرشماري 1355 تا 1365 رشد جمعيت در شهرستان گرمسار افزايش چشمگيري داشته است .
در سرشماري 1375 جمعيت شهرستان گرمسار 67847 مي باشد كه از اين تعداد 25354 نفر در مناطق روستايي (37درصد ) و 42493 نفر در مناطق شهري (63 درصد ) ساكن بوده اند و نشانگر افزايش جمعيت شهري و كاهش جمعيت روستايي است زيرا با توجه به آمار , جمعيت روستاهاي گرمسار از 28829 نفر در سال 1365 به 25354 نفر در سال 1375 كاهش يافته است و اين پديده رشد شهرنشيني در شهرستان گرمسار را نشان مي دهد .
جدول سرشماري 90
سيماي عمومي استان سمنان به تفكيك شهرستان
( سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390)
1394/11/17

نشانی: گرمسار-بلوار شهید بهشتی-روبروی خیابان سپاه - فرمانداری گرمسار

ایمیل :info.garmsar@ostan-sm.ir -
تلفن عمومی:02334204040 – 02334202214    نمابر:02334201733
شماره تلفن دفتر فرماندار:02334201484-02334204848
شماره تلفن روابط عمومی:02334208673
 شماره پیامک:09023323429
 لینک تلگرام:t.me/shahresatangarmsar
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری گرمسار می‌باشد.
Powered by DorsaPortal